ph_control_copy_460

ellen® pH-control

Obalans i underlivet beror oftast på ett för högt pH-värde
Genom att kontrollera ditt pH-värde kan du vidta åtgärder i tid för att normalisera pH-värdet och slippa problem som illaluktande flytningar.

ellen® pH-control är:

 • Lätt att använda - resultat visas efter 10 sekunder
 • Pålitligt, hygieniskt och smärtfritt
 • En bra kombination tillsammans med ellen® produkter

Vilket pH-värde ska man ha i underlivet?
I ett friskt underliv finns mer än 100 miljoner nyttiga mjölksyrabakterier. De trivs i en sur miljö och ger vaginan ett surt pH-värde på 4.0 till 4.4. Det sura pH-värdet skapar bra förutsättningar mot infektioner p.g.a. att majoriteten av andra bakterier inte kan föröka sig och leva under sådana förhållanden. Det vaginala pH-värdet är därför beroende av närvaron av tillräcklig mängd mjölksyrabakterier.

Vid rubbat pH-värde rekommenderas ellen® probiotiska tamponger och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som tillför flera sorters mjölksyrabakterier till underlivet. Om problemen kvarstår efter användning bör gynekolog kontaktas.

En höjning av det vaginala pH-värdet 4.4 kan:

 • Minska livskvaliteten hos kvinnor
 • Bidra till ökad hälsorisk
 • Öka risken för gravida kvinnor att föda för tidigt

Hur används ellen® pH-Control?
Använd en eller två gånger per vecka för att utvärdera ditt aktuella pH-värde. För in testremsan i 10 sekunder. Jämför resultatet med färgskalan på paketet.

När bör man använda ellen® pH-Control?

 • Vid misstanke om Bakteriell Vaginos eller under behandling för att kontrollera pH-värdet
 • Efter antibiotika behandling
 • För att hålla koll på pH-värdet och därmed förebygga besvär
 • Under graviditet och amning
 • Om man riskerar för tidig födsel
 • Efter byte av sexuell partner
 • När man får symptom såsom; brännande känsla i underlivet, klåda, illaluktande flytningar
 • Före och efter operationer eller ingrepp i vaginan

Öka din chans att förbli frisk genom graviditeten med hjälp av pH-Control®
Bakteriell Vaginos (BV) diagnostiseras hos ungefär 15-20% av alla gravida kvinnor.
Detta ökar risken för:

 • För tidig förlossning
 • Fosterhinneinflammation (amnionitis)
 • Reptur av fosterhinnan
 • Feber vid förlossningen
 • Infektion i slemhinnan efter förlossning
 • En bakteriell infektion hos fostret

Med hjälp av regelbundna självtester av vaginans pH-värde, kan gravida kvinnor minska risken för infektion och söka hjälp hos gynekolog vid förändring i pH-värdet. Regelbunden kontroll av pH-värdet i vaginan är ett bra sätt att undvika för tidig födsel (enligt Prof. E. Saling).

ellen® pH-Control innehåller 5 tester per förpackning

Inköpsställen
Här hittar du våra produkter: www.ellen.se/contacts