Hur fungerar ellen®?

I tampongen ellen® är de probiotiska mjölksyrabakterierna applicerade i tampongens mitt. När den varma menstruationsvätskan genomfuktar tampongen transporteras bakterierna ut till ytan och vidare till slidan. Mjölksyrabakterierna producerar mjölksyra, och därmed bidrar de till att en normal vaginal flora bibehålls. Bakterierna är självreglerande och går därför inte att överdosera.

fungerar_ellen_571

Kliniskt visad effekt

Mjölksyrabakteriers goda egenskaper har visats i flera kliniska studier.

  • Användning av ellen® bidrar till minskad obalans i vaginalfloran.

  • Användning av ellen® leder till en bibehållen normal vaginal flora i underlivet.

  • Användning av ellen® är säker.