25_bakterier_472

Ellens probiotiska bakteriestammar

Den aktiva probiotiska substansen i ellen®-tampongen är Lacto Naturel (LN® ) - en mix av tre probiotiska mjölksyrabakteriestammar:

  • Lactobacillus gasseri LN40
  • Lactobacillus fermentum LN99
  • Lactobacillus rhamnosus LN113

Ellens probiotiska bakteriestammar hör till de mest förekommande vaginala mjölksyrabakterierna hos en frisk fertil kvinna med balanserad vaginal bakterieflora.
LN®-bakteriestammarna har isolerats från friska svenska kvinnor på Lunds Universitet. Stammarna har renats fram och producerats under kontrollerade förhållanden hos en GMP- certifierad producent. (GMP = god tillverkningssed)