Ordlista

Anaeroba bakterier : Bakterier som inte behöver syre för att kunna överleva och föröka sig. I realiteten betyder detta att man oftast hittar de "anaeroba" bakterierna i miljöer där det inte finns mycket syre, t.ex. i tarmen eller slidan.

Bakteriell obalans : Underlivsproblem som beror på en suboptimal sammansättning av antal och typ av bakterier i underlivet. Detta kan ge upphov till klåda, irritation och flytningar.

Bakteriell vaginos: Detta är en sjukdom i slidan som beror på svår bakteriell obalans. Diagnosen ställs bland annat genom detektion av ett högt pH-värde i slidan. Ett högt pH-värde i slidan tyder på låg halt av mjölksyra, vilket i sin tur är resultat av låga nivåer av mjölksyrabakterier. OBS! ellen® är inte avsedd för behandling av Bakteriell vaginos.

Clue-celler: Benämning på slidväggsceller (vaginala epitelceller) som är täckta av kockerbakterier. När man diagnostiserar bakteriell vaginos skrapar man bort celler från vaginalväggen och tittar på dem i mikroskop. Slidväggscellerna ser normalt ut som "stekta ägg". Om dessa stekta ägg har fullt med små prickar (kockerbakterier) på sig är det en ledtråd (en "clue") att patienten har bakteriell vaginos.

Kockerbakterier : Små korta/runda bakterier.

Candida albicans: En svamporganism, som om den växer till i slidan kan ge upphov till klåda, smärta och irritation. Då kallas det "svampinfektion", "svampslidkatarr" eller "Candida vaginit". OBS! ellen® är inte avsedd för behandling av Candida albicans.


FDA : Food and Drug Administration: Amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket och Livsmedelsverket.

Fertil ålder: Perioden när en kvinna har menstruation och kan bli gravid, vanligen beräknat till 13-45 år.


LN® Lacto Naturel: Benämning på en blandning som utgörs av Ellens patenterade mjölksyrabakterier. Lacto Naturel appliceras i Ellens produkter.

Probiotika: ”probio´tika, levande mikroorganismer som anges ha gynnsamma effekter på hälsan och som avses intas som tablett eller kapsel med bakteriekultur eller i form av en livsmedelsprodukt där organismerna tillsatts. Grundtanken är att organismerna har goda effekter genom att de i tarmen konkurrerar med sjukdomsframkallande organismer och därmed reducerar dessas förekomst i tarmfloran. Organismer i probiotika är främst olika stammar av mjölksyrabakterier och närstående arter, vissa kolibakteriestammar samt jästceller. Livsmedelsprodukter med probiotika är framför allt yoghurt samt frukt- och bärdrycker.” enl. Nationalencyklopedins definition.


Slidkatarr: Samlingsnamn på diverse infektioner i slidan. Innefattar bakteriell vaginos, Candida vaginitis, Trikomonas och en mindre grupp ospecifika infektioner. OBS! ellen® är inte avsedd för behandling av slidkatarr.


Trimetylamidoxid: Ett ämne som anaeroba bakterier kan bryta ned.

Trimetylamin: Ett ämne som ger upphov till att bakteriell obalans har en karakteristiskt "rutten" lukt. Trimetylamin bildas när anaeroba bakterier bryter ned trietylamidoxid i slidan.

Vagitorier: Tabletter eller kapslar för applicering direkt i slidan.

Vaginala epitelceller: De celler som utgör slidväggen. Ligger i flera lager och de yttersta lagren kan enkelt skrapas bort från slidväggen och undersökas i mikroskop.