Frisk underlivsflora

I ett friskt underliv finns mer än 100 miljoner mjölksyrabakterier, även kallade laktobaciller (Lactobacillus species). Där finns även en del andra mikroorganismer - men endast i mycket små mängder. Normalfloran varierar något från person till person och kan även variera hos samma kvinna under menstruationscykeln. Hormonet östrogen bidrar till att glykogen bildas i slidans vägg. Glykogenet består av sockermolekyler som mjölksyrabakterierna använder som näring. Mjölksyrabakterierna producera mjölksyra och balanserar surhetsgraden i slidan till ett pH-värde mellan 3,8 och 4,2 och därmed skapar en miljö där de flesta andra bakteriearter inte trivs.
Genom sin dominerande närvaro verkar mjölksyrabakterierna för en balanserad, normal bakterieflora, vilken är grunden till ett friskt underliv.