fotolia_5802616_s_285

Vad är probiotika?

Ordet probiotika betyder "för livet". Probiotika är levande mikroorganismer som vid konsumtion av lämpliga mängder har gynnsamma effekter på hälsan - definition från FAO/WHO (FNs Food and Agriculture Organization och World Health Organization).
Probiotika anses ha gynnsamma effekter på hälsan och avses intas i form av tablett eller kapsel eller som livsmedel där organismerna tillsatts (t. ex yoghurt samt frukt- och bärdrycker). Grundtanken är att probiotika har goda effekter genom att konkurrera med sjukdomsframkallande mikroorganismer och därmed reducera dessas förekomst i normalfloran.
Probiotika består av olika stammar av mjölksyrabakterier eller specifika jästceller. De flesta probiotiska mikroorganismer är stammar av olika mjölksyrabakteriearter (Lactobacillus, Bifidobacteria, Pediococcus acidilactici och Streptococcus thermophilus).
För att en bakteriestam ska få kallas probiotika ska den ha bevisade positiva hälsoeffekter.