barometersmall_373

HISTORIK

De första åren
Idén till probiotiska sanitetsskydd utvecklades av Endre Kvanta och Tommy Johnson. De patenterade idén att preparera sanitetsskydd med probiotika.

Ellen AB bildades år 2000 med Anna Weiner Jiffer som VD. Under tre intensiva år utvecklades ellen®-konceptet i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan mikrobiologer, biokemister, gynekologer och ingenjörer.

Ellen AB blev först i världen med att erbjuda kvinnor tamponger med probiotika. Två nya patentansökningar gällande produktionsmetod och Ellens fem bakteriestammar lämnades också in.

Den första produkten, en probiotisk tampong, lanserades i Sverige 2002 och tog 12 % av behandlingsmarknaden och 4 % av tampongmarknaden efter två år.

2004
Bolaget fokuserade under året verksamheten på försäljning av den första produkten - tampongen ellen® i Sverige. ellen® innehåller den aktiva substansen LN®, Lacto Naturel, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig ph- och mikrobiell balans i underlivet.

2005
Ellen AB började distribuera tamponger via RFSU i Norden. Parallellt med detta påbörjades arbetet med att rekrytera internationella distributörer.

2006
Ellen AB listades 8 december 2006 på Nordic MTF med kortnamn ELN (numera First North).

En ny förpackning i metall, burkar, utvecklades för att ge tampongerna tillräcklig hållbarhet för att de ska kunna säljas i varmare, fuktigare klimat än Skandinavien. Lagom till jul 2006 kunde Ellen leverera den nya förpackningen till Frankrike.

Ellen AB bytte tampongfabrik till Tosama dd i Slovenien. Tosama är mycket välrenommerad och producerade drygt 550 miljoner tamponger under 2006.

Bolaget utökade och stärkte kontinuerligt sitt immaterialrättsliga skydd över världen.

2007
Försäljningen av ellen® i Sverige och Norge gick fortsatt bra och under året lanserades tampongen även i Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike.

2008
Ellen fokuserade på att optimera bolagets leverantörs- och produktionsprocesser. Under maj månad erhölls en CE-registrering av Ellens probiotiska tampong enligt det medicintekniska direktivet 93/42/EEC, Klass III, vilket innebär att  tampongerna, av oberoende part, har verifierats uppfylla gällande lagkrav avseende säkerhet och funktion vid avsedd användning. Detta var en milstolpe i Ellen AB:s kommersiella utveckling. CE-registreringen innebar att distributörer och licenstagare fick möjlighet att göra produktspecifika påståenden om probiotikans effekter.

Ellen ändrade under året sin kommunikationsstrategi och fokuserar numera på den probiotiska komponenten, Lacto Naturel, LN® snarare än på sanitetsskydd. Förändringen är viktig då Ellens probiotiska produkter kan vara ett bra komplement till medicinska alternativ i samband med vaginala besvär.

Sommaren 2008 startades dotterbolaget Ellen Asia Ltd efter en omfattande marknadsundersökning som Ellen AB låtit genomföra i Kina. Marknadsstudien bekräftade ett stort intresse för vaginal behandling med probiotika både från läkare och från kvinnor med underlivsbesvär.

Ellen Asia Ltd gav bolaget expertis på plats vilket underlättade registrering av produkter och etablering av samarbeten med nya licenstagare. Bolaget ansvarar även för marknadssupport, kontroll över affärsutvecklingen i Kina, kvalitetssäkring samt bevakning av immaterialrätt.

2009
I februari utökades distributionen av tampongen ellen® i Österrike genom lansering i ytterligare 550 drugstores.

Ellens nya grafiska profil infördes på den utländska marknaden efter omfattande marknadsundersökningar och först ut att implementera denna blev de nya distributörerna i Italien och i Ungern.

I slutet av året träffade Ellen Asia Ltd avtal med det kinesiska företaget Beijing Zhonglian Pharmaceutical avseende distribution av Ellens probiotiska tamponger. Zhonglian är en del av Sinopharm Group-koncernen, som är ett av Kinas största farmaceutiska företag. Zhonglian räknar med att försäljningen av Ellens probiotika i Kina blir betydande då produkten registreras på SFDA.

Från och med våren 2010 marknadsförs Ellens probiotiska tampong bland annat i samband med utbildningskonferenser för gynekologer i Kina. Ca 120 000 gynekologer ska utbildas i ett nationellt program.


2010

Avtal med AlpenPharma för Ryssland och Ukraina tecknades och produkten lanseras så snart produktregistreringen är klar.

Vidare utökades distributionen i Tyskland till drugstore-kedjor och TV-annonsering inleddes. Under hösten skrevs ytterligare avtal för ellen® i Australien, NyaZeeland, Tjeckien och Slovakien.

2011

Under 2011 har Ellen AB tecknat avtal för 18 länder, varav nya distributörsavtal för fem länder i Europa och två distributörsavtal som täcker Egypten, ett flertal arabiska marknader och Iran. Under året har utbildnings-programmet i Kina fortsatt för att utbilda 120 000 gynekologer inom vaginal hälsa. Ellen har via sin distributör varit delaktig i detta utbildningsprogram.

Nya distributörsavtal tecknades under första halvåret för Spanien, Portugal, Polen, Belgien och Slovenien och därefter har avtal ingåtts med Premium Pharma för Egypten & Mellanöstern samt med Tamin Gostar Alvand för den iranska marknaden. I Sverige och Norge har Baltex tagit över försäljningsrättigheterna. Nya ellen® finns nu tillgänglig på de flesta apotek i Sverige och på de största kedjorna i Norge.

Patentmyndigheten i USA har godkänt Ellens produktionspatent. Patentet är nu godkänt på alla viktiga marknader, totalt i 21 länder.

Ellen hamnade på plats 31 i Deloittes ranking över de snabbast växande företagen i Sverige, ”Technology Fast 50”, med en tillväxt på 578 procent sedan 2006.

2012 och framåt

Se årsredovisningar och pressreleaser.