Insiderlista

Org.nr: 556419-2663

Sedan den 3 juli 2016 gäller nya regler (Marknadsmissbruks-förordning 596/2014/EU (MAR)) för offentliggörande av insiderinformation, insiderförteckningar och rapportering av förändringar i innehav för personer i ledande ställning (tidigare insynspersoner) och deras närstående. I och med detta hänvisar vi till Finansinspektionen för information om insynstransaktioner. www.fi.se