Se Ellen AB aktiekurs på First North klicka här

Största ägarna per 2017-12-30

Aktier Röster (%)
F BANQUE ÖHMAN S.A. 29 428 035 17,14
F OLSON, JAN-OLOF 12 915 341
7,52
F UJK I LUND AB 11 596 920 6,75
F LÖVGREN & PARTNERS HOLDING AB 10 528 977 6,13
F THEODOROS SAMOURKASIDIS 8 509 361
4,96
F MATTSON, SVEN 6 978 250 4,06
Ägare per den 2017-12-31: 1 800 aktieägare


Kontakta Ellen AB på 08-412 10 00 eller maila till oss på info@ellenab.com