Finansiell information

Senaste rapporttillfälle: 2018-08-30

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2019-02-20

Årssstämma: 2019-05-08

Ägare per den 2018-06-30: 3 400 aktieägare

Intervju VD Jenny Fingal hos Aktiespararna - kvinnokvällen
2018-10-15 Lyssna på Intervjun här

Intervju VD Jenny Fingal
2018-09-19 Lyssna på Intervjun här

Intervju hos Aktiespararna med VD Jenny Fingal
2018-09-11 Lyssna på Intervjun här

Intervju hos Aktiespararna med Ordförande Ingrid Atteryd Heiman
2017-10-17 Lyssna på Intervjun här

Intervju hos Erik Penser Bankaktiebolag med VD Carina Persson
2016-05-19 Lyssna på Intervjun här

Intervju hos remium med CD Carina Persson
2015-07-22 Lyssna på Intervjun här

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag
Financial Hearings, i samarbete med Stockholm Corporate Finance och SwedenBIO, bjöd den 4 mars 2015 in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Bolagen presenterade sin verksamhet och därefter följde en frågestund ledd av Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan.

VD Carina Persson höll en presentation om Ellen, vilken finns publicerad här...

Intervju hos Remium med Ingrid Atteryd Heiman
2015-02-09

Se intevjun här...


Lunch med investerare hos Remium
2015-02-09
Presentationsunderlag


Lunch med investerare hos Remium

2014-10-07

Företagspresentation
Presentationsunderlag

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, www.penser.se
Tel:08 - 463 80 00

Kontakta Ellen AB på 08-412 10 0008-412 10 00 eller maila till oss på info@ellenab.com