Finansiell information

Senaste rapporttillfälle: 2017-02-16

Nästa rapporttillfälle: 2017-08-25

Årssstämma: 2017-05-22

Ägare per den 2016-12-30: 1 910 aktieägare

Nyemmission - prospekt och anmälningssedlar

Anmälningssedel utan TR

Prospekt för emission

Särskild anmälningssedel

Anförande av VD Carina Persson på Ellens årsstämma 22 maj 2017

Se presentationen här...

Anförande av VD Carina Persson på Avanza Börsdag
2016-11-24 Se presentation här...

Anförande av VD Carina Persson på Erik Penser bolagsdag 19 Maj 2016
Se presentationen här...

Intervju hos Erik Penser Bankaktiebolag med VD Carina Persson
2016-05-19 Lyssna på Intervjun här

Anförande av VD Carina Persson på Ellen ABs årsstämman 21 april 2016
Se presentationen här...

Intervju hos Remium med VD Carina Persson
2015-07-22 Lyssna på Intervjun här

Anförande av VD Carina Persson på Ellen ABs årsstämman 23 april 2015
Se presentationen här...

Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag
Financial Hearings, i samarbete med Stockholm Corporate Finance och SwedenBIO, bjöd den 4 mars 2015 in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Bolagen presenterade sin verksamhet och därefter följde en frågestund ledd av Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan.

VD Carina Persson höll en presentation om Ellen, vilken finns publicerad här...

Intervju hos Remium med Ingrid Atteryd Heiman
2015-02-09

Se intevjun här...


Lunch med investerare hos Remium
2015-02-09
Presentationsunderlag


Lunch med investerare hos Remium

2014-10-07

Företagspresentation
Presentationsunderlag

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, www.penser.se
Tel:08 - 463 80 00

Kontakta Ellen AB på 08-412 10 0008-412 10 00 eller maila till oss på info@ellenab.com