istock_000010361595small_285

ellen-baltex-grupp-1_120

img_4744_en_400

Om Ellen

Intimhälsa för kvinnor

Kvinnor blir allt mer måna om sin intimhälsa. Marknadssegment för kvinnlig intimhälsa är växande, främst i Europa och USA men intresset växer även i Asien. Efterfrågan på produkter som innehåller probiotika (mjölksyrabakterier) ökar också starkt i världen. Det beror på att vi inte längre tillför vår kropp lactobaciller på ett naturligt sätt genom vår föda och genom att vi tvättar bort dem i samband med vår personliga hygien. Marknaden för såväl probiotiska livsmedel som kosttillskott växer, så även för produkter med probiotika för vaginal intimhälsa. Trenden är densamma för konsumentprodukter med ekologiska råvaror. Marknaden präglas av stor medvetenhet och intresse för egenvård och förebyggande hälsovård hos konsumenterna globalt sett. Kunskapen hos allmänheten om behovet och användandet av mjölksyrabakterier och ekologiska produkter ökar liksom en ökad försiktighet vid användandet av antibiotika för att minska problem med antibiotikaresistens samt probiotikans potentiella positiva inverkan på kroppens immunförsvar vid en antibiotikabehandling. Dessa faktorer bidrar till ökad efterfrågan och en marknadstillväxt.

Kort om Ellen

Ellen AB bildades 2000 och är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar högkvalitativa produkter som ger ett välbefinnande och löser intimhälsoproblem. Produkterna är speciellt designade för kvinnans känsliga intimområde. Ellens produkter innehåller probiotika eller har en hög andel naturliga och ekologiska råvaror. Bolagets försäljning sker genom ett väl utvecklat nätverk av distributörer. Tyngdpunkten i distributörsnätverket ligger i Europa. De probiotiska produkterna är världsunika och är patenterade. År 2003 lanserade Ellen, som första företag i världen, tamponger med mjölksyra-bakterier som återställer den bakteriella balansen i underlivs-floran. Tampongen (ellen®) har sedan dess lanserats i ett flertal europeiska länder och omsätter idag cirka 100 MSEK i apotektsledet. Ellen lanserade 2012 en probiotisk intimkräm baserad på samma kombination av flera probiotikastammar (LN inside, LN®) som i tampongen. Bakterierna i LN® fungerar både förebyggande och återställande. 2014 lanseras nya intimvårdsprodukter som stärker bolagets världsunika probiotiska produktportfölj. Ellen har på kort tid utvecklats från ett enproduktsbolag till ett flerproduktsbolag med en produktportfölj bestående av flera intimvårdsprodukter som stärker varandra.

Ellens produktportfölj

Ellens produktportfölj består idag av två världsunika probiotiska produkter. Under hösten 2014 har produktportföljen utökats med två ekologiska intimvårdsprodukter, Ellen Intimate Cleansing Foam och Ellen Intimate Deo. Produkterna lanserades på den svenska marknaden på Ellens webbshop i slutet av 2014.

ellen® Probiotisk tampong År 2003 var Ellen först i världen att erbjuda en tampong med probiotika och vi är fortfarande ensamma på marknaden. Den probiotiska tampongen tillför mjölksyrabakterier (laktobaciller) till underlivet för att upprätthålla en frisk bakterieflora i underlivet. Tampongen är en egenutvecklad produkt och innehåller Lacto Naturel (LN®), en blandning av mjölksyrabakterier från Ellens patenterade stammar. Användningen av probiotika särskiljer produkten från vanliga tamponger och produkten är speciellt utvecklad för att bibehålla den naturliga underlivsfloran samt att hjälpa kroppen att behålla den rätta pH-balansen i underlivet. Tampongen finns i två utföranden, med eller utan applikator.


ellen® Probiotisk Utvärtes Intimcreme
Torrhet, irritation och dålig lukt är vanliga underlivsbesvär bland kvinnor i alla åldrar. Den egenutvecklade intimcremen är modern intimvård som är enkel att använda och som når en bred målgrupp. Den har utvecklats speciellt för att skydda den känsliga huden och slemhinnorna i det yttre intimområdet och har egenskaper som tilltalar många kvinnor. Överdriven underlivshygien medför att många kvinnor tvättar bort de naturliga och skyddande laktobacillerna. Följden blir att den känsliga huden i underlivet blir torr och skör. Ellens intimcreme särskiljer sig från vanliga intimvårdsprodukter med sitt innehåll av mjölksyrabakterier och att den är baserad på vegetabiliska fetter och oljor.


ellen® Intimate Clensing Foam
är en egenutvecklad foam (tvättskum) som består av naturliga och eko-vänliga råvaror. Produkten är dermatologiskt testad och huvudingrediensen är salvia. Salvia har antiinflamatoriska egenskaper och motverkar oönskad odör. Fördelen med en foam framför en flytande tvål är att den är skonsammare mot det känsliga underlivet då mindre mängd av produkten går åt för rengöring jämfört med en flytande tvål. Foamen kan också användas som rakskum


ellen® Intimate Deo.
Svettkörtlar finns både i armhålan och i ljumskarna. Vissa människor har problem med kraftig svettning i ljumskarna på samma sätt som i armhålorna. Det resulterar i problem med oönskad odör. Ellen intimate deo är en egenutvecklad deo som består av eko-vänliga och naturliga råvaror och är dermatologiskt testad. Liksom intimate cleansing foam består även deon av Salvia vilket har antiinflammatoriska egenskaper och motverkar oönskad odör. Deon är fri från aluminium för att skona det känsliga underlivet och den har ett lågt ph-värde.

ellen® Sport tampong. För aktivt skydd i samband med simning och sportaktiviteter. Ellen Sport tampong ger ett skydd mot oönskade bakterier i vattnet under simning och tar hand om mindre blödning eller flytningar under sportaktiviteter. Kan användas för att skydda slidan från yttre påverkan även när du inte har menstruation. Innehåller en patenterad medicinsk hydrofobisk barriär för att förhindra uppkomst av infektion eller irritation orsakad av förorenat eller klorerat vatten in i slidan. Dermatologiskt testad.

Marknadsföring och försäljning

Ellens affärsmodell är att sälja företagets produkter till konsument genom lokala distributörer. Distributörerna ansvarar för att produkterna blir rätt registrerade. Vidare har distributören ansvar för investering i marknadsföring och försäljning på den lokala marknaden. Ellen AB har avtal med distributörer som täcker marknader i och utanför Europa. Bolagets marknads- och försäljningsarbete fokuseras nu på att skapa försäljning och tillväxt i bolagets distributörsnätverk.

Nio distributörer som bearbetar 15 länder i Europa genererar idag Ellens intäkter. Dessa har delats in i två grupper. De viktigaste distributörerna är IPRAD som ansvarar för Frankrike och Belgien, Ellen AB som ansvarar för Tyskland och Österrike och Navamedic som ansvarar för Ellens "hemmamarknad", dvs Skandinavien. Dessa är Ellens partnerdistributörer.

IPRAD och Ellen Vertriebs stod för drygt 79 procent av Ellens försäljningsintäkter under 2015.

Tillväxtdistributörerna är Bio-Tech i Ungern, Holbex i Polen, Casen Recordati i Spanien, S&D Pharma i Tjeckien och Slovakien, Tosama i Balkan, Corman för intimcrémen i Frankrike och Dolsan i Schweiz. Tillväxtdistributörerna stod vid årsskiftet för 15 procent av Ellens intäkter.

Asien / Ellen Asia Ltd

Ellen Asia Ltd. (Ellen Asia) är dotterbolag till Ellen AB. Bolaget ägs av Ellen AB med 70 % och Foundation Asia Pacific med 30 %. Ellen Asia Ltd. är ansvarig för försäljningsverksamheten i större delen av Asien förutom Japan och Indien som hanteras direkt från Ellen AB. Företaget är registrerat i Hong Kong och har sin operativa verksamhet i Beijing.

Under 2013 har ett avtal tecknats mellan Ellen Asia Ltd och Humanwell Healthcare Group´s dotterbolag Zhongshengaijia. Avtalet omfattar en exklusiv rättighet för ellen® probiotisk tampong för den kinesiska marknaden. Humanwell Healthcare Group (publ) är ett läkemedelsföretag som huvudsakligen verkar i Kina och marknadsför ett brett sortiment av receptbelagda läkemedel, kinesiska mediciner och egenvårdsprodukter. Lansering av ellen® probiotisk tampong förbereds och planeras att starta så snart produkten är registrerad på den kinesiska marknaden.

Avtal har också ingåtts med DKSH med rättigheter att sälja ellen® Probiotisk Utvärtes Intimcreme på den thailändska marknaden. Förberedelser för marknadslansering är igångsatta.

Kvalitetssystem och Regulatory affairs

Ellen är certifierat enligt ISO 13485. Det är ett regulatoriskt krav som ställs på företag som har produkter som har en medicinteknisk registrering. Ellens probiotiska tampong är registrerad som medicinteknisk produkt IIa enligt överensstämmelse med medicintekniska direktivet bilaga V och VII.